Założyciel DasCoin ma duże plany związane z Maltą i Blockchainem
Założyciel DasCoin ma duże plany związane z Maltą i Blockchainem

Założyciel DasCoin ma duże plany związane z Maltą i Blockchainem

Według założyciela DasCoin, Michaela Mathiasa, blockchain w końcu stanie się jeszcze bardziej wszechobecny niż Internet i będzie mieć wpływ ma każdy aspekt codziennego życia.

Michael Mathias przybył na Maltę na początku 2016 roku, zachęcony jego „oświeconym” podejściem do tematu.

Przyciągnęło mnie nastawienie osób podejmujących decyzje, które, jak sobie uświadomiłem, bardzo wspierają blockchain i kryptowaluty, co dla mnie, jako dla inwestora jest bardzo atrakcyjne.

Mathias ma doświadczenie w branży finansowej i technologicznej, więc odnalezienie niszy w branży fintech było czymś całkiem naturalnym.

Według mnie fintech obejmuje całe uniwersum rozproszonych ksiąg opartych na blockchainie, technologii i kryptowalut. Wszystkie te rozwiązania to fintech, więc moje doświadczenie pasuje tu idealnie.

Twierdzi, że o Malcie usłyszał od kogoś.

Mam przyjaciół, którzy tu przyjechali, a potem podzielili się ze mną swoimi bardzo pozytywnymi odczuciami. Pokochałem ten kraj za jego ducha przedsiębiorczości.

Reputacja Malty, jako centrum technologicznego rośnie, uważa Mathias. Ma wiele słów uznania dla Malty, jako państwa, które przyjęło rolę lidera w branży krypto:

Według mnie rząd wykonał genialny ruch. Zdali sobie sprawę, że istnieją pewne prężnie rozwijające się branże, które chciałyby zakotwiczyć w miejscu takim, jak Malta. To piękne miejsce, choć nie ma ani jednej tony zasobów naturalnych, które pomogły zbudować silną gospodarkę. Dlatego musi podejmować mądre decyzje i promować się jako kraj myślący przyszłościowo i stawiający na innowacje.

W ten jakże słuszny sposób myślą osoby, które rozumieją dynamikę współczesnej gospodarki, a swoje decyzje strategiczne popierają odpowiednimi decyzjami politycznymi, które skutkowały znaczną ekspansją w krótkim czasie. Cała branża fintech czekała z niecierpliwością na pierwszy kraj na świecie, który wprowadzi przepisy regulujące status blockchain i kryptowalut. Wszyscy czekaliśmy, aż ktoś to zrobi. Malta zrobiła to pierwsza i gratuluję rządowi ich decyzji.

Myślę, że nadszedł czas niesamowitej zmiany. Według mnie będzie to całkowita zmiana paradygmatu, a przecież wiele osób pozostających przy tradycyjnych usługach finansowych nie zdaje sobie sprawy z tego, jak fundamentalny charakter będą miały nadchodzące zmiany.”

Według Mathiasa, blockchain w końcu stanie się jeszcze bardziej wszechobecny niż Internet i będzie mieć wpływ ma każdy aspekt codziennego życia.
Dzięki technologii blockchain opracowano jednostkę wartości przesyłaną przez Internet, która jest niezmienna i praktycznie niemożliwa do sfałszowania. „Ponieważ dotychczas wszystko można było skopiować, trudno o zaufanie do nowej koncepcji. Nagle okazało się, że blockchain umożliwił precyzyjne śledzenie nowego nośnika wartości, dzięki czemu można być pewnym, że jednostka nie została po prostu gdzieś stworzona.”
Decentralizacja oznacza, że sieć działa na zasadzie „użytkownik-użytkownik” (czyli „każdy z każdym”, znane również jako peer-to-peer). Decentralizacja to podstawa technologii blockchain, która może zostać wykorzystana na mnóstwo sposobów. Blockchain to bardzo obiecujące rozwiązanie w obszarach takich, jak smart kontrakty, przechowywanie plików, zarządzanie, AML czy KYC. Blockchain daje użytkownikom Internetu możliwość tworzenia wartości i uwierzytelniania informacji w postaci cyfrowej. Możliwe zastosowania są dosłownie nieograniczone. Formy masowej współpracy, którą umożliwia blockchain, dopiero zaczynają być badane.

Posłużmy się przykładem tradycyjnej waluty, takiej jak euro. Jeśli można wydrukować jedno euro, a następnie je skopiować, oznacza to, że można wydać to samo euro w więcej niż jednym miejscu. To problem zwany podwójnym wydawaniem, który jest bardzo trudny do rozwiązania. Blockchain tego dokonał.

wyjaśnia Mathias.

W jaki sposób technologia blockchain może zmienić nasze codzienne życie? Według Mathiasa, zmienią się nie tyle same procesy, co wartości, na których te się opierają i które je kształtują.

Obecnie wszystko odbywa się w sposób scentralizowany, co oznacza, że istnieje jedna firma, która dokonuje jakiejś operacji, jedna firma zarządzająca pewną częścią zasobów, aby świadczyć jakieś usługi, itd. Przechodząc do modelu wysoce rozproszonej gospodarki, u podstaw której jest technologia blockchain, ten potencjał rozprasza się na całe społeczeństwo.

Innym sposobem, w jaki blockchain może wprowadzić istotne zmiany w lokalnym kontekście, jest usprawnienie procesu zakupu nieruchomości. Wielu większych pośredników w obrocie nieruchomościami na Malcie już zaczęło analizować, w jaki sposób mogą wykorzystać tę technologię, aby jeszcze bardziej zbliżyć do siebie nabywców i sprzedających. Praktycznym zastosowaniem, które jest obecnie analizowane, jest stworzenie systemu, który zapewnia zainteresowanym stronom dostęp do danych o rynku nieruchomości w czasie rzeczywistym. Te dane są przechowywane w blockchainie w bezpiecznym, łatwo rozprowadzanym i niezmiennym formacie. Pozwoliłoby to specjalistom z branży nieruchomości identyfikować i analizować trendy rynkowe oraz, dzięki zdobytym informacjom, szybciej dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku.
Dzięki rozproszonej cyfrowej księdze, specjaliści z branży nieruchomości będą mogli pracować nad większą liczbą projektów w szybszym tempie. Szczegółowe zapisy w księgach znacznie ograniczą biurokrację związaną z zakupem. Dzięki temu transakcje będą zawierane szybciej, sprawniej i będą bardziej opłacalne dla wszystkich stron.
Mathias jest także pomysłodawcą Das33, platformy, która wykorzystuje technologię blockchain do tokenizacji smart kontraktów przy wykorzystaniu niezmiennego formatu cyfrowego. „To nowy sposób pozyskiwania zasobów dla nowych przedsiębiorstw i monitorowania wyników na podstawie określonych parametrów wydajności” – wyjaśnia.

Dzięki Das33 wprowadziliśmy na rynek zupełnie nowy rodzaj tokena. Jest oparty na smart kontrakcie, więc w zasadzie można sprowadzić go do relacji „jeśli-to”, tyle, że w formie tokena.

Das33 to platforma oferująca stawiającym swoje pierwsze kroki firmom możliwość dostępu do zasobów potrzebnych do rozwoju ich przedsiębiorstw, bez konieczności rozwadniania istniejącego kapitału własnego czy zaciągania kosztownego długu. Umożliwia to wprowadzenie do blockchaina DasCoin unikalnego tokena cyfrowego, zwanego „tokenem premium”, który umożliwia firmie wypłacanie ustalonej premii jego posiadaczom. Tokeny odzwierciedlają przyszłą wartość, jaka może potencjalnie zostać osiągnięta, w zależności od kształtowania się wartości kluczowych wskaźników wydajności współpracujących z Das33 firm. Jest to również skuteczniejszy sposób czerpania korzyści z potencjalnych okazji inwestycyjnych, który nie wymaga rezygnowania z dostępu do bieżącej płynności rynkowej. Użytkownicy mogą wymienić kryptowalutę na tokeny za pośrednictwem DasExchange. Po zakończeniu sprzedaży społecznościowej tokeny są zwalniane i można nimi handlować.
Jednym z projektów wykorzystujących ekosystem Das jest Greenstorc. To firma oferująca bardzo atrakcyjne rozwiązanie wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu ciepła z ziemi. Projekt z powodzeniem wykorzystał Das33 jako platformę crowdsourcingową. Proces był prosty. W blockchainie DasCoin utworzono cyfrowe tokeny premium. Tokeny odzwierciedlają przyszłą wartość, jaka może zostać potencjalnie osiągnięta, w zależności od kształtowania się wartości kluczowych wskaźników wydajności Greenstorc, czyli konkretnie w tym przypadku liczby wytworzonych przez Greenstorc megawatów energii elektrycznej.
Dzięki Das33 zasoby kryptograficzne zostały przekazane przez zainteresowanych uczestników, którzy z kolei w zamian otrzymali tokeny przypisane do projektu. Posiadacze tokenów otrzymują z góry ustaloną premię po osiągnięciu określonej wartości wybranych wskaźników KPI.
Mathias z entuzjazmem wypowiada się na temat możliwych zastosowaniach platformy.

Niech za przykład posłuży nam branża filmowa. Film może wyjść wyjątkowo dobry, ale czasami osoba wykładająca własne pieniądze może nawet nie odzyskać początkowego wkładu, ponieważ jest tak wiele innych kosztów i zawsze jest ostatnia w kolejności pod względem kapitału. Jest mnóstwo kosztów, które pochłaniają zyski, a sposobów na wykluczenie akcjonariuszy też jest niemało, ponieważ wszystko odbywa się w tak mało przejrzysty sposób.

Dzięki platformie takiej jak Das33, każdy inwestor może być posiadaczem tokena, który umożliwi otrzymanie jednego centa za każdy milion dolarów ze sprzedaży biletów kinowych. To oczywiście bardzo uproszczony przykład, ale służy przedstawieniu głównej idei, a mianowicie tego, że istnieje konkretna nagroda za osiągnięcie pewnej wartości wskazanego kluczowego wskaźnika wydajności, a są to zazwyczaj pieniądze zarobione przez film. To zupełnie nowe źródło kapitału, ponieważ teraz nie tylko można handlować tokenami, ale istnieje również sposób na odzyskanie zainwestowanych środków. Warunki są bardzo jasno określone, więc jako inwestor wkładający pieniądze w ryzykowny projekt mogę czuć się pewniej. Mogę też być skłonny zainwestować więcej – właśnie ze względu na przejrzystość i płynność.

To niezwykła zmiana, która stała się faktem dzięki tokenowi premium Das33. „Zapewniamy przejrzystość każdemu przedsiębiorstwu. To nie dług, to nie kapitał własny – nasze rozwiązanie nie ma z nimi nic wspólnego. To – całkiem dosłownie – cel biznesowy przekształcony w token, który może być przechowywany w cyfrowym portfelu jak każda inna kryptowaluta. Premia wypłacana jest automatycznie po osiągnięciu wyznaczonego celu.”
"Das33 ma wiele do zaoferowania lokalnym firmom, dodał prezes. Jednym z lokalnych zastosowań platformy może być finansowanie przedsiębiorstw” – powiedział Mathias. Każdy przedsiębiorca może zdecydować się na token premium, aby sfinansować kolejny wielki pomysł, niezależnie od branży, w której działa.

Rozszerza to grupę zaangażowanych osób w sposób bardzo demokratyczny i przejrzysty – przedsiębiorca może określić cel, a inwestorzy otrzymują określoną nagrodę, gdy ten cel zostanie osiągnięty. Pozwala to inwestować w podmiot osobom, które wcześniej nie mogły nawet o tym pomarzyć. Obecny paradygmat uniemożliwia części osób skorzystanie z okazji inwestycyjnej, ale dzięki Das33 pieniądze nie są zamrożone, a samo inwestowanie nie wiąże się z wysokimi kosztami.

Więcej informacji pod adresem: www.das33.io
Źródło: https://www.maltachamber.org.mt/en/dascoin-founder-has-big-plans-for-malta-and-blockchain
Powiązane artykuły
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.