Eberhard Wedekind podkreśla długoterminowy charakter korzyści płynących z DasCoin