Oświadczenie Biura Prasowego DasCoin

Oświadczenie Biura Prasowego DasCoin

Opublikowany

W ostatnich dniach na portalach internetowych, m.in. fintek.pl (link) i fxmag.pl (link), ukazały się publikacje na temat waluty cyfrowej DasCoin, które rozpowszechniają nieprawdziwe bądź niedokładne informacje.
Chodzi o stwierdzenia, takie jak:
Dascoin oficjalnie uznany za scam przez amerykańskiego regulatora.
Północnoamerykański regulator finansowy NASAA, chroniący inwestorów z Meksyku, USA i Kanady, w zeszłym tygodniu uznał kontrowersyjny projekt Dascoin za oszustwo finansowe i wystosował do jego założycieli - Netleaders (wcześniej Coinleaders) - nakaz zaprzestania działalności.
Co do tych stwierdzeń, warto wyjaśnić, że:
  1. Aby być precyzyjnym, NASAA - North American Securities Administrators Association - nie jest regulatorem, lecz stowarzyszeniem współpracującym z regulatorami, które m.in. publikuje informacje na temat działań prowadzonych przez regulatorów.
  2. Ani NASAA, ani żaden z regulatorów nie wydał żadnej decyzji dotyczącej DasCoina, w szczególności nie „uznał DasCoina za scam” ani za „oszustwo”, zatem powyższe stwierdzenia są całkowicie nieprawdziwe.
  3. Jedyne odniesienie do DasCoina, które można znaleźć w komunikacie NASAA, to pismo Komisji Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej (prowincji w Kanadzie), które dotyczy scenariusza, w którym oferta DasCoin mogłaby zostać potraktowana jako oferta papierów wartościowych. Niezależnie od tego, że DasCoin stoi na stanowisku, iż nie jest zaangażowany w „oferowanie papierów wartościowych” na terenie Kolumbii Brytyjskiej, podjęte zostały wymagane przez regulatora kroki.
  4. Żaden dokument, ani informacja podana przez jakikolwiek oficjalny organ, nie wzywa DasCoina do „zaprzestania działalności”. DasCoin Ltd. kontynuuje prowadzenie normalnej działalności, z powyższym zastrzeżeniem.
  5. Zamieszczonej na stronie NASAA informacji na temat działań podejmowanych przez regulatorów nie można interpretować w kategoriach ostrzeżenia wymierzonego przeciwko DasCoinowi, gdyż żadne tego rodzaju stwierdzenie nie zostało na niej zamieszczone.
  6. Warto przypomnieć, że KNF, UOKiK ani jakikolwiek inny organ nie wydał oficjalnego ostrzeżenia przeciwko DasCoinowi - brak jest jakiejkolwiek wzmianki nt. DasCoina na liście ostrzeżeń któregokolwiek z tych organów, co można sprawdzić tutaj: (link) i tutaj: (link). Prawdą jest, że organy te prowadzą postępowania wyjaśniające na temat projektu DasCoina, natomiast przedstawiciele ekosystemu, w skład którego wchodzi DasCoin, pozostają z tymi organami w stałym kontakcie i udzielają wszelkich wymaganych informacji.
  7. DasCoin, zarówno gdy mowa o spółce jak i o walucie, nie należy do Netleaders, ani odwrotnie. DasCoin Ltd. jest całkowicie niezależna od właściciela marki Netleaders, jakim jest spółka CL Singapore Pte. Ltd.
Przy okazji warto skomentować zarzuty o bardziej ogólnym charakterze, które pojawiły się np. w cytowanym artykule w serwisie Fintek.pl: 
DasCoin to kontrowersyjny projekt przypominający kryptowalutę, ale zdaniem ekspertów kryptowalutą nie jest. Żeby dany token można było uznać za kryptowalutę musi on być dostępny na giełdzie kryptowalut oraz posiadać otwarty blockchain z dostępnym do wglądu kodem źródłowym – DasCoin nie spełnia tych wymogów. Na giełdach dostępny jest dopiero od kwietnia bieżącego roku.
Po pierwsze, DasCoin uważa to za przywilej i zaszczyt, iż jego projekt, jak również nowe, rewolucyjne idee w dziedzinie kryptowalut, spotykają się ze zwiększonym zainteresowaniem i wywołują dyskusję między przedstawicielami starej i nowej szkoły. Po drugie, odnośnie ww. stwierdzeń, DasCoin®, którego jednostki notowane na giełdzie oznaczane są jako DASC™, spełnia wymienione warunki, ponieważ kod źródłowy blockchain jest dostępny w serwisie GitHub (link), a sama waluta od 27 kwietnia 2018 jest notowana na trzech giełdach: BTC Alpha, CoinFalcon oraz EUBX.
Aktualne i oficjalne informacje na temat DasCoin można śledzić na stronie biura prasowego dla Polski, wsekcji AKTUALNOŚCI.

Udostępnij

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.